Megnézem!
 
 
Ingatlan és Földügyi Kft. fő tevékenysége Ingatlan értékbecslés, Termőföld értékbecslés Talajvédelmi tervek készítése, Igazságügyi Szakvélemények készítése
 
Jobbszél tartalom:
Legtöbben ezt keresték: Nyaralás a balatonnál, kiadó szobák, neptun villa, neptun apartmanház, szobakiadásMi is az a talajvédelmi terv?

Talajvédelmi terveket kell készíteni azoknál a termőföldön folytatott mezőgazdasági tevékenységekhez illetve beavatkozásokhoz, valamint a termőföld igénybevételével járó vagy arra hatást gyakorló beruházásokkal és tevékenységekkel kapcsolatos, melyeket a ...

Tovább >>

Ingatlan és Földügyi Mérnöki Iroda Kft.

Cégünk 2009. szeptember vége óta bejegyzett Igazságügyi Szakértő Iroda. Cégünk nevéből is adódik a tevékenységi kör, melyek közül a legfontosabbak az alábbiak: ingatlan értékbecslések készítése, termőföld értékbecslések készítése, talajvédelmi tervek készítése, földminősítés, földvédelmi és földhasznosítási tervek készítése, igazságügyi szakvélemények készítése, szaktanácsadás

Tovább >>

 


Legtöbben ezt keresték: talajvédelem, talajvédelmi terv, talajvédelmi tervek készítése, termőföld értékelés,  föld-értékbecslés, termőföldek értékbecslése,  értékbecslés, t ermőföld és ingatlan értékbecslés, termőföld értékbecslés, termőföld értékbecslő, termőföldek értékbecslésének módszerei, termőföld értékelő, termőföld értékbecslés, termőföld-értékbecslés földminősítés

Google -  Talajvédelmi terv 32 | Talajvédelmi tervek készítése 18 | Termőföld értékbecslés 24 | igazságügyi szakvélemények készítése 32

Google -  Talajvédelmi terv 3 | Talajvédelmi tervek készítése 3 +4 | Termőföld értékbecslés 5+6| igazságügyi szakvélemények készítése 4+5+10

Statisztika

 

Welapkészítés - Netstilus Webműhely Füredlink - Füredi és más linkek tárháza Védelem a spammelők ellen

Egyéb szakvélemények készítése

Földvédelmi, Földhasználati és Földértékelési Szakvélemények készítése. 

Mi a földminősítés ?

Általánosan:
„Az a folyamat, ami során a föld teljesítménye egy vagy több meghatározott használati cél alapján kerül becslésre, és amely folyamat magába foglalja a területről rendelkezésre álló tájforma, talaj, vegetáció, klimatikus és egyéb szempontok szerinti adatok gyűjtését és interpretációját a minősítés céljának legmegfelelőbb földhasználati formák meghatározása és összehasonlítása érdekében . " (FAO 1976)

A mezőgazdaságban:
„Az a folyamat, ami során a meghatározott hasznosítású föld termelési potenciálja kiszámítható” (FAO 1983)


Néhány fontosabb alapfogalom:

Kataszteri tiszta jövedelem: az az aranykoronában (Ak) kifejezett viszonyszám, amely az azonos művelési ágú területek termőképessége közötti különbséget fejezi ki.

Minőségi osztály: a becslőjáráson és az osztályozási vidéken belül művelési áganként a különböző minőségű területek megkülönböztetésére egytől legfeljebb nyolcig terjedő értékszám. Az alacsonyabb számértékű minőségi osztályok a jobb, a magasabb számértékűek pedig a rosszabb talajminőséget mutatják (1-8).


Helyszíni földminősítés

Az osztályba sorozás helyszíni földminősítési eljárás. A mező- és erdőgazdasági művelés alatt álló vagy arra alkalmas, illetve alkalmassá tett föld minőségi osztályát és kataszteri tiszta jövedelmét, aranykorona értékét osztályba sorozással kell megállapítani. Az osztályba sorozás célja a külön jogszabályban meghatározott művelési ágakban hasznosított különböző minőségű termőföldek egytől nyolcig terjedő minőségi osztályának megállapítása.

Becslőjárás: a földminősítési rendszer olyan területi egysége, amelyben a termelési feltételek megközelítően hasonlóak. Az egyes becslőjárásokhoz művelési áganként és minőségi osztályonként különböző kataszteri tiszta jövedelmi értékek tartoznak.

Osztályozási vidék: ha a becslőjáráson belül a gazdálkodási vagy talajviszonyok a becslőjárás egész területére nem általánosíthatók, a becslőjárás további területegységekre, osztályozási vidékekre oszlik. Az egyes osztályozási vidékekhez művelési áganként és minőségi osztályonként különböző kataszteri tiszta jövedelmi értékek tartoznak (211 db).

 

A termőföld minősítésének alapja

 • genetikus talajrendszertan,
 • vizsgálatok kiterjednek a talaj eredetére,
 • fizikai és kémiai tulajdonságokra,
 • termőréteg vastagságára,
 • humusztartalomra,
 • talaj vízgazdálkodására,
 • felszín és a felszín alatti hidrológiai viszonyokra.


A földértékének megállapítása az aranykorona rendszer alapján

Az aranykorona érték megállapításhoz szükségünk van az adott községhez tartozó mintatér jegyzékre. A mintatér jegyzék segítségével – melyben a községben található különféle művelési ágakhoz tartozó minőségi osztályok leírása található – a helyszíni vizsgálat alapján megállapítjuk az adott terület művelési ágát és minőségi osztályát. A művelési ágat az 1997. évi CXLI tv. vhr. alapján kell a természetbeni állapotnak megfelelően művelési ágát megállapítani. A minőségi osztályt a mintatér leírás, a saját tapasztalatunk, valamint a helyszíni vizsgálatkor észlelt talajtulajdonságok alapján állapítjuk meg.

A helyszíni vizsgálatkor a talaj fúrt vagy ásott szelvénye alapján megnézzük a különféle talaj tulajdonságokat, természeti és termelési tulajdonságokat (FVM FTF, 1995).

Az aranykorona érték megállapításához felhasználjuk a becslőjáráshoz tartozó aranykorona érték táblázatot, valamint a mintatér leírást. A helyszíni vizsgálatkor fúrt vagy ásott szelvényből valamint a helyszíni vizsgálatból megállapítjuk az alábbiakat:

 • az ingatlan művelési ágát
 • feltalaj és altalaj tulajdonságait
 • alapkőzet
 • fizikai talajféleség
 • altalaj és feltalaj színe
 • lejtés
 • fekvés
 • nedvességi fok
 • egyéb tulajdonságok

A helyszíni vizsgálat eredményét összevetjük a mintatér leírásban szereplő azonos művelési ágú ingatlanokkal. A mintatér leírás alapján megállapítjuk a minőségi osztályt. Az ingatlan aranykorona értékét végül úgy kapjuk meg, hogy az ingatlan területét megszorozzuk a kiválasztott minőségi osztályhoz és a természetben talál művelési ághoz tartozó 1 hektárra vetített aranykoronával.


Földminősítés hatályos jogszabályi környezete

Jogszabályi alapok

 • A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. tv. (Tfvt.) (27-30. §);
 • Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. tv. és a végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet;
 • A földminősítés részletes szabályairól szóló 105/1999. (XII. 22.) FVM rendelet [felhatalmazás Tfvt. 66. § (2) a) pont].

  

Weboldalunkat az alábbi kifejezésekre keresve érték el: ingatlan értékbecslések készítése, termőföld értékbecslések készítése,  talajvédelmi tervek készítése,  földminősítés,  földvédelmi és földhasznosítási tervek készítése,  igazságügyi szakvélemények készítése,  szaktanácsadás termőföld értékelés,  föld-értékbecslés, termőföldek értékbecslése,  értékbecslés,t ermőföld és ingatlan értékbecslés, termőföld értékbecslés, termőföld értékbecslő, termőföldek értékbecslésének módszerei, termőföld értékelő, termőföld értékbecslés, termőföld-értékbecslés földminősítés, talajvédelem, talajvédelmi terv, talajvédelmi tervek készítése

 

Impresszum | | | Tartalom © * Ingatlan és Földügyi Kft. * 2009 - 2021 | Info
Ingatlan és Földügyi Kft. | 8600 Siófok, Hock János köz 2. 1. emelet 20. | Siófok Ingatlan és Földügyi Kft. fő tevékenysége Ingatlan értékbecslés, Termőföld értékbecslés Talajvédelmi tervek készítése, Igazságügyi Szakvélemények készítése.
2010. július 10.

Bezárás Bezár

Web Site Impresszum

Ingatlan és Földügyi Kft. fő tevékenysége Ingatlan értékbecslés, Termőföld értékbecslés Talajvédelmi tervek készítése, Igazságügyi Szakvélemények készítése

Tulajdonos: Ingatlan és Földügyi Kft.

Kapcsolat: 8600 Siófok, Hock János köz 2. 1. emelet 20.

Címsorszöveg: Egyéb szakvélemények készítése - | Ingatlan és Földügyi Mérnöki Iroda Kft. Weboldala | Ingatlan és Földügyi Kft. fő tevékenysége Ingatlan értékbecslés, Termőföld értékbecslés Talajvédelmi tervek készítése, Igazságügyi Szakvélemények készítése

Szlogen: Ingatlan és Földügyi Kft. fő tevékenysége Ingatlan értékbecslés, Termőföld értékbecslés Talajvédelmi tervek készítése, Igazságügyi Szakvélemények készítése

Linkfelhő: értékbecslés, Ingatlan értékbecslés, Termőföld értékbecslés, talajvédelmi tervek, talajvédelmi tervek készítése, tervkészítés, igazságügyi szakvélemények készítése

Készült:2010. július 10.

Kereső oldalak: | Creatix Kereső | Google kereső


Bezárás Bezár

Dr. Barabás Zoltán ügyvéd

Cím: 8230 Veszprém, Dózsa György u. 23.
Telefonszám:
+36 (70) 394 4955
Fax: +36 (88) 565 372

E-mail: